Solidarity Message to Kilus Magniniyog

Mga kasama naming magbubukid at aktibista sa Kilus Magniniyog:

Ang pamunuan at kasapian ng Sentro ng mga Nagkakaisa at Progresibong Manggagawa (Sentro) – isang pambansang sentrong unyon ng mga manggagawa sa pribado, publiko, impormal at migranteng sektor, na inilunsad noong isang taon lang – ay mahigpit na kumakapit-bisig sa mga magsasaka’t manggagawa sa niyugan, sa pamumuno ng Kilusan para sa Ugnayan ng mga Samahang Magniniyog (Kilus Magniniyog). Sumasaludo kami at pumapalakpak sa inyong pambihirang pambansang martsa mula Davao at magwawakas dito sa Maynila sa Nobyembre 26 o tatagal ng 71 araw at sa layong 1,750 kilometro.

Sa partikular, buo ang paniniwala at suporta ng Sentro sa posisyon ng Kilus Magniniyog ukol sa Coconut Levy Fund – ang bilyun-bilyong pisong pondo mula sa kontribusyon sa loob ng ilang taon ng maliliit na mga magniniyog, ngunit kinamkam ng pangkating Marcos at patuloy pa ngayong pinagpapasasaan ng iilan. May nabawing P71 bilyon ang gobyerno noong 2012, matapos manalo ang ilang dekada nang kaso laban sa San Miguel Corp. (SMC), ang isa sa mga pinaglagakan ng kroni ni Marcos na si Eduardo “Danding” Cojuangco Jr. ng mga pinaghirapang pera ng milyun-milyong magniniyog. Nagmula ang P71 bilyon ito sa 24% na sosyo sa Coconut Industry Investment Fund (CIIF) ng SMC, na idineklara ng Korte Suprema na “pag-aari ng pamahalaan na gagamitin para lamang sa kapakinabangan ng lahat ng mga magniniyog at para sa pagpapaunlad ng industriya ng niyugan.” Subalit nakatengga pa ang pondong ito, kung saan kaliwa’t kanang inaangkin ng mga may makasariling interes at nanganganib ding ilaan sa ibang programa ng gobyerno na hindi talaga para sa mga magniniyog o may sarili namang pondo. 

Sa gayon, kaisa ang Sentro sa matibay na panawagan ng Kilus para sa agaran, epektibo at bukas na paggamit ng nasabing pondo na direktang papakinabangan ng 3.5 milyong magniniyog sa Pilipinas. Panahon na upang tamasahin ng maliliit na magniniyog at ng kanilang mga pamilya at komunidad ang perang matiyaga nilang iniambag at masusing inipon at pinalago para sana makatulong sa pagtugon sa kanilang pangangailangan at sa kanilang kinabukasan – ngunit nanakawin lang pala at matagal pang maitatago’t pinakinabangan ng iilan.

Itataguyod din ng Sentro ang mga kampanya ng Kilus para presyurin ang paglalabas ng Malakanyang ng isang Executive Order na lilikha ng Perpetual Coconut Farmers’ Trust Fund mula sa coco levy fund, at ang pagpapasa ng dalawang kapulungan ng Kongreso sa mga panukalang batas na magbubuo ng mas pangmatagalang Coconut Farmers’ Trust Fund.

Nananawagan din ang Sentro sa iba pang samahan sa kilusang paggawa ng bansa na sumuporta sa labang ito ng mga magniniyog at ng Kilus – laluna dahil ang adhika nating ecologically sustainable agro-industrial development ay nakadepende sa pag-unlad ng kanayunan, na maaabot kung may tunay na asset reform. Matibay na katiyakan sa direksiyong ito ang kombersyon ng coco levy fund sa pangmatagalang coco farmers’ trust fund, na kontrolado at pinatatakbo ng mga magniniyog o kanilang mga samahan. Subalit dapat pangunahing kaagapay nito ang tunay na repormang agraryo para tuluyang matiyak ang “kalayaan” at kaunlaran ng mga magsasaka at manggagawang bukid sa kanayunan, kaalinsabay ng “kalayaan” at kaunlaran din ng mga manggagawa sa kalunsuran.

 

 

Bawiin, ibalik ng buo ang ninakaw na Coconut Levy Fund!

Itatag at isabatas ang Coconut Farmers’ Trust Fund!

Tunay – hindi patse-patse – na Repormang Agraryo ipatupad!

Mabuhay ang mga magniniyog at mga magsasaka’t manggagawang bukid!

Mabuhay ang kilusang magsasaka!

Mabuhay ang kilusang paggawa!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s